010 - 264 99 60 info@mntec.se

Allmänna Villkor & Cookiepolicy

Allmänna Villkor & Cookiepolicy

MNTEC

559039-1404 (”8OSS AB”)

Vi är MNTEC (8OSS AB, 559039-1404), (”Vi”/”vi”), telefonnummer 010 – 264 99 60, e-post info@mntec.se.

Följande är MNTEC:s villkor för dig som kund och som besökare och användare av tjänster på https://mntec.se. Utöver dessa villkor gäller även för dig som användare vid var tid gällande cookiepolicy nedan och även sådana villkor som kan komma att tillhandahållas av MNTEC separat. Genom att besöka och/eller registrera dig på mntec.se godkänner du nedan villkor och cookiepolicy.

1. Abonnemang, Annonsering & tjänster

Som registrerad på mntec.se kan man få möjlighet att lägga in material (bilder, text, ljud) i anknytning till tjänsterna Abonnemang och Annonsering och även för andra utvalda tjänster via mntec.se och för alla dessa tjänster gäller vad som anges här nedan samt i övrigt vad som framgår av dessa allmänna villkor.

Garanti

MNTEC lämnar inga garantier för tillgängliga tjänster på mntec.se. MNTEC lämnar garanti på utvalda utförda tjänster, se mer detaljer för specifika tjänster och dess tillhörande garanti och/eller i avtalet du/ni har med MNTEC. För hårdvara lämnar tillverkaren garanti, se detta från respektive tillverkare.

Innehåll

Du ansvarar för den information och det material som du sänder till mntec.se.

MNTEC förbehåller sig rätten att vid behov 

  • granska samtligt material
  • ändra i innehåll
  • inaktivera annonser och kommentarer
  • stänga av användare
  • spara information du angivit om dig själv.

Slumpvisa eller anmälnings-initierade kontroller genomförs fortlöpande.

Drift

Allt innehåll på mntec.se inklusive allt material kan publiceras på söksidor då våra webbsidor indexeras av sökmotorer. Vi ansvarar inte för eventuella brister i informationen vi tillhandahåller eller för eventuella driftstopp eller buggar som kan uppstå.

Abonnemang & tjänst

När du/ni betalar för abonnemang och/eller tjänst eller sparar för de alternativ som är gratis startas automatiskt ett abonnemang och du/ni godkänner att detta förnyas automatiskt tills den dagen du/ni/vi väljer att avsluta abonnemang och/eller avsluta konto på mntec.se. Det är ingen bindningstid på abonnemang (förutom när specifikt avtalat); du/ni/vi kan när som helst avsluta det.

Prishöjningar

Du/ni godkänner även eventuella prishöjningar som kan komma att ske under ditt/ert abonnemang eller andra avtalat periodvis upprepade tjänster. Se hjälpsida för instruktioner för att avsluta abonnemang och upprepning av tjänst. Det är ingen bindningstid om inte specifikt avtalat; du/ni/vi kan när som helst avsluta såvida ingen specifikt avtalad bunden avtalstid råder för specifik tjänst. Detta tydliggörs i sådant fall vid start av sådan specifik tjänst. Återbetalning tillåts ej för redan påbörjad abonnemangsperiod eller annan påbörjad avtalad tjänsteperiod.

2. Betalning

– Betalning med Qliro

Tillsammans med Qliro AB (556962-2441), BOX 19525, 104 32 Stockholm, Sweden, erbjuder vi betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Qliro. För mer om betalning med Qliro besök följande Qliro Integritetspolicy.

Användningen av kundinformation i betalningsprocesser på mntec.se regleras i enlighet med gällande GDPR / dataskyddslag samt Qliro Integritetspolicy.

– E-postfaktura

När du betalar med faktura på mntec.se handlar du tryggt och enkelt. En e-postfaktura genereras när du valt faktura som betalningsalternativ. E-postfakturor skickas till den e-postadress du har registrerat dig med. Betalningstiden är 30 dagar om inget annat anges specifikt för ert specifika köp.

Betalningsvillkor

Vid betalning med Qliro gäller Qliros köpvillkor. Du kan läsa dessa här. För mer information om ditt köp hänvisar vi dig att använda Qliro app.

3. Reklamation

I det fall du inte är nöjd med den tjänst/service du har betalt för till MNTEC ska skriftlig reklamation skickas till MNTEC på e-post info@mntec.se inom ett (1) år från och med att du utför ett köp med av dig utförd tillhörande betalning i vårt betalsystem (se ovan ”Betalning”). Tvist prövas i allmän domstol.

4. Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du accepterat dessa allmänna villkor (ångerfrist) och erhålla full återbetalning. För att utnyttja ångerfristen ska du innan ångerfristen gått ut kontakta företagets kundtjänst, info@mntec.se eller på telefon 010 – 264 99 60.

Om du uppenbart nyttjat tjänst/service/hårdvara under ångerfristen accepterar du att:
(i) du samtycker till att tjänsten levereras under ångerfristen, och
(ii) din ångerrätt anses vara förverkad som ett resultat av att leveransen påbörjas, vilket innebär att du inte kommer att kunna ångra ditt köp även om ångerfristen inte har löpt ut.

Du har fortfarande rätt att säga upp abonnemang.

5. Personuppgiftshantering

MNTEC:s tillgång till dina personuppgifter enligt vad som anges i dessa villkor är en förutsättning för din användning av mntec.se och en förutsättning för tillhandahållandet av våra tjänster. Om du inte kan godta vår behandling av dina personuppgifter eller motsäger dig något i vår policy och våra villkor beskrivet i denna text måste du avstå från att använda våra online tjänster och härmed avsluta besöket på mntec.se.

MNTEC, med mntec.se, samlar in och registrerar, sparar samt behandlar i övrigt personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig på mntec.se, lägger ut/tillhandahåller material, eller utför andra aktiviteter inom ramen för tjänsterna och kontaktformulären på mntec.se.

Avtal, överenskommelser, privat information, och annat material blir ej synligt för allmänheten, dock gäller denna policy och dessa vilkor även för sådant tillhandahållet material då det gäller personuppgiftshantering och GDPR/dataskydd.

MNTEC behandlar även personuppgifter som samlas in när du använder olika tjänster på mntec.se, och registrerar vilka funktioner du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på mntec.se samt din ungefärliga geografiska position bl.a. baserat på den IP-adress du använder. Därutöver kan MNTEC få information från andra källor t ex från annonsörer av reklam, analys och mätverktyg samt andra leverantörer och partners, reglerat enligt rådande svensk lag och GDPR dataskyddsförordningen i sverige / EU.

Lagring och gallring av personuppgifter

Till den del dina personuppgifter behandlas utanför det grundlagsskyddade området för mntec.se gallras eller anonymiseras de i samband med att ditt abonnemang avslutas eller då ditt abonnemang har varit inaktivt i 24 månader, och vad avser information insamlad för att administrera och besvara kommunikation från dig 12 månader efter det att ärendet som kommunikationen rör har avslutats, vad avser information insamlad för att förebygga, utreda och begränsa missbruk av mntec.se och MNTEC:s tjänster inom 24 månader efter insamlandet. Dina personuppgifter kan komma att sparas efter att ditt abonnemang har avslutats om krav på ytterligare lagring finns i andra lagar som t ex bokföringslagen.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifter kan komma att lämnas

MNTEC kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra bolag inom samma koncern som MNTEC.

Därutöver kan din information komma att lämnas ut till av MNTEC anlitad leverantör för behandling för vår räkning enligt de ovan angivna ändamålen. MNTEC är ansvarigt för att eventuell behandling av dina personuppgifter som sker av sådan leverantör sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och endast för de ändamål som beskrivs i dessa villkor.

Till exempel kan MNTEC komma att lämna ut dina uppgifter till kreditupplysningsleverantörer i syfte att möjliggöra för betalningsalternativ och till betalningstjänstleverantörer, fakturatjänstleverantörer samt i förekommande fall inkassotjänstleverantörer i syfte att hantera betalningar för ditt användande av tjänsten. Därutöver kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till leverantörer av e-signeringsplattformar, avtalshanteringsystemleverantörer och datalagringsleverantörer samt till andra partners såsom reklamkunder samt analys- och mätverktyg.

MNTEC kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, t ex statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott, och företag som erbjuder betalningslösningar (t ex kortinlösande företag, banker och andra betalningstjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring och gallring av personuppgifter

De personuppgifter som MNTEC behandlar när vi utför uppdrag gallras eller anonymiseras 24 månader efter det att uppdraget slutförts i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden och vad gäller information insamlad för att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten samt för att utvärdera, utveckla och förbättra verksamheten inom 24 månader efter insamlandet.

Dina personuppgifter kan komma att sparas efter utgången av ovan angivna tidsperioder om krav på ytterligare lagring finns i andra lagar som t ex bokföringslagen.

Personnummer

MNTEC minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt och i de fall där så är möjligt använder vi istället ditt födelsenummer. Vi kommer därmed bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Cookies

Mntec.se använder också funktionella och analys-/marknadskakor på webbsidan. Analys-/marknadskakor används för statistik- och marknadsföringsändamål samt för produktutveckling i syfte att kunna ge dig bra råd och tips om tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och ditt beteende när du använder våra tjänster samt i syfte att analysera och förstå marknadstrenderna och därigenom förbättra mntec.se, erbjudanden, och tjänster. Användning av dina personuppgifter för detta ändamål (dvs. webbanalys och beteendemarknadsföring online) baseras också på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att hantera din cookieinställning i din webbläsare.

Överföring

MNTEC kan komma att överföra dina personuppgifter genom användning av vissa tjänster (listade nedan). Dessa tjänster har vidtagit lämpliga och passande skyddsåtgärder och tillförsäkrar genom MNTEC:s avtal med tjänsterna en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. För mer information om dessa skyddsåtgärder se:

Rätt till tillgång till personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att få information om och en kopia av dina personuppgifter som behandlas av MNTEC. Du har även rätt att begära att MNTEC rättar, som du anser är felaktiga eller ofullständiga, blockerar, begränsar eller raderar dina personuppgifter.

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som behandlas av MNTEC i ett allmänt maskinläsbart format.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har frågor kring vår behandling kan du skriva till oss på den adress som anges under rubriken Bolagsinformation nedan.

Rätt att inge klagomål

Om du anser att MNTEC:s behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen kan du ge in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida https://www.imy.se/.

Personuppgiftsansvar

MNTEC är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter

6. Oegentligheter på sajten

På mntech.se gäller sveriges lagar. Otillåtna transaktioner, olaga hot, diskriminering, trakasserier och kränkningar är naturligtvis förbjudet. MNTEC förbehåller sig rätten att läsa alla konversationer på sajten i syfte att stoppa otillåtenheter.

Kontakta vår kundtjänst om du upplever att du blivit utsatt för något av ovanstående.

Inkludera så mycket information du kan när du kontaktar oss. För att vi ska kunna agera är det viktigt att detta finns i skrift, skärmdump, via e-brev, sms eller meddelande-funktionen på sajten samt annat du tror kan hjälpa till vår uppföljning av ärendet.

Det är inte tillåtet att använda MNTEC:s plattformar för att marknadsföra eller länka till konkurrerande plattformar och tjänster. MNTEC förbehåller sig rätten att inaktivera konton som inte följer uppsatta riktlinjer och de allmänna villkoren.

Maila oss på info@mntec.se eller ring 010 – 264 99 60 om du har något att rapportera gällande detta eller om du vill ha mer information.

7. Ändring av allmänna villkor

Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera och förändra våra allmänna villkor. Uppdateringar av våra allmänna villkor publiceras på mntec.se och den senaste versionen av allmänna villkor finns alltid på mntec.se. Om de uppdaterade allmänna villkoren inte godkänns av dig har du alltid rätt att avsluta ditt abonnemang.

8. Bolagsinformation

MNTEC (8OSS AB), Trelleborgsgatan 10, SE-252 52 Helsingborg.

Orgnr: 559039-1404. e-post: info@mntec.se, tel: 010 – 264 99 60.

antal verksamhetsår

+ nöjda kunder